Sprawozdanie z 28.10.2019 r.

Sprawozdanie z 28.10.2019 r.

Sprawozdanie ze spotkania członków SPPD w dniu 28.10.2019 roku
w Hotel „Czarny Staw” Nowy Adamów 3 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

W dniu 27.10.2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu SPPD, na którym  omówiono bieżące sprawy oraz obszernie omówiono przygotowany program spotkania na dzień 28.10.2019 roku.

W dniu 28.10.2019 roku w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie szkoleniowe.

Na wstępie Pan Prezes Mirosław Zawadzki powitał wszystkich zebranych, wręczył nowym członkom SPPD potwierdzenia przyjęcia do Stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa.  Każdy z nowych członków przedstawił zakres działania swojej firmy. Następnie został przedstawiony program spotkania.

Pan Marcin Wolski przedstawił nową stronę internetową SPPD. Przekazał jakie materiały należy przesyłać w celu umieszczenia informacji o swoich firmach na stronie SPPD. Obszernie omówił zakres prac jakie włożył w zbudowanie nowej strony internetowej SPPD oraz cele i możliwości informacyjne strony. Pan Prezes w imieniu członków SPPD podziękował Panu Marcinowi Wolskiemu za poświęcony czas oraz wysiłek jaki włożył  podczas prac na nową strona internetową.

Następnym punktem spotkania było przeprowadzenie szkolenia na temat wypełniania ankiet do sporządzenia Struktur Cenowych SPPD za lata 2018-2019. Omówiono wpływ Struktur Cenowych SPPD na rynek pomocy drogowej, jak i bardzo ważną rolę jaką odgrywają podczas sporów z różnymi instytucjami. Ustalono, iż w nowych ankietach znajdą się nowe pozycje dotyczące nowego sprzętu i personelu.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie kosztów działalności firm pomocy drogowej. Pokazano jakie czynniki i koszty  wpływają na kalkulację ceny usługi pomocy drogowej.

Pan Prezes Mirosław Zawadzki oraz pan Sebastian  Symonowicz  przeprowadzili szkolenie z wyceny zdarzeń drogowych, sposobu wystawiania faktur, opisywania działań na zdarzeniu drogowym, sporządzania dokumentacji zdjęciowej.  Zwrócono szczególną uwagę   na sposób wystawiania faktur opartych na własnych firmowych cennikach. Obaj prelegenci podkreślali duże znaczenie uczciwości przy wycenie wykonywanych prac.

Po obiedzie w dalszej części spotkania przeprowadzono  dyskusję na temat etyki w działalności pomocy drogowej. Dyskutowano na temat  współpracy – konkurencji w ramach działań na drogach podczas usuwania skutków zdarzeń drogowych.

Podczas spotkania została zebrana kwota 5000,00 zł na rzecz córki jednego z członków SPPD – Asi Podczerwińskiej. Zebrana kwota zasili konto w celu przeprowadzenia skomplikowanej operacji.

Na koniec spotkania pan Prezes podziękował za licznie przybycie oraz za aktywny udział w spotkaniu. Ustalono, iż następne spotkanie opłatkowe odbędzie się w Grudniu 2019 r.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.