Sprawozdanie z 21.04.2022 r.

Sprawozdanie z 21.04.2022 r.

Sprawozdanie ze spotkania członków SPPD w dniu 24.04.2022 roku
w Hotel „Czarny Staw” Nowy Adamów 3 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Hotelu „Czarny Staw” w Nowym Adamowie k. Aleksandrowa Łódzkiego odbyło się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa.

Zgromadzenie to okazało się być może najważniejszym wydarzeniem w historii stowarzyszenia od momentu jego powstania. Wpłynął bowiem wniosek grupy członków stowarzyszenia o zmianę porządku obrad, w tym wniosek o zmianę najważniejszego dokumentu w stowarzyszeniu, jakim jest statut stowarzyszenia.

W trakcie obrad udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 roku i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Podczas obrad podjęto m.in. decyzję o zmianie statutu i poddano pod głosowanie zmiany zaproponowane przez grupę członków stowarzyszenia, które w zdecydowanej większości znalazły uznanie wśród członków Walnego Zgromadzenia. Docelowo podjęto jednomyślną uchwałę o uchwaleniu nowego statutu stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa. Nowy statut zostanie opublikowany na portalu stowarzyszenia po opublikowaniu zmian w KRS przez Sąd rejestrowy.

Ważną decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, było utworzenie w ramach struktur osobowych stowarzyszenia, działów/grup roboczych, które zajmą się tematyką związaną z usługami: Assistance, usługami i roszczeniami dotyczącymi usług pomocy drogowej z OC/AC, usługami związanymi z art. 50a/130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, usługami holowań procesowych, procedowaniem i lobbowaniem „licencji na Pomoc Drogową”, marketingu i promowania stowarzyszenia oraz organizacją stowarzyszenia tj. dział organizacyjny stowarzyszenia. Powołany opiekun w/w grup p. Tomasz Brauła kilkakrotnie podkreślał, że grupy mają za zadanie działać w dialogu z osobami decyzyjnymi a członkami branży stowarzyszonych w stowarzyszeniu. Zakres działań grup roboczych, jak i sposoby realizacji celów będą uzgadniane przez członków poszczególnych grup w porozumieniu z opiekunem grup i zarządem.

Jednomyślnie udzielono przez stowarzyszenie rekomendacji dla kandydatury na stanowisko biegłego sądowego dla jednego z członków stowarzyszenia.

Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich od 2023 roku. O wysokości składki zadecyduje zarząd, zgodnie z treścią statutu.

Końcowym punktem porządku obrad był punkt wyboru nowych władz stowarzyszenia. W trakcie procesu wyboru uformowały się organy:
– Zarząd, który zgodnie ze statutem pokieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w zgodzie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i będzie reprezentował stowarzyszenie na zewnątrz oraz ponosił odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
– Komisja Rewizyjna, która sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia,
– Sąd Koleżeński, który orzeka o odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz Stowarzyszenia czy działanie na szkodę Stowarzyszenia.

W skład Zarządu stowarzyszenia wchodzą: p. Zawadzki Mirosław – Prezes zarządu, p. Jodko Piotr i p. Symonowicz Sebastian.
Skład Komisji Rewizyjnej stanowi: p. Brauła Tomasz – Przewodniczący, p. Zawadzki Krzysztof i p. Czarnecki Dominik.
Funkcje w Sądzie Koleżeńskim objęli: p. Zawadzka Alicja – Przewodnicząca, p. Chudzik Marek, p. Król Ewelina, p. Kucz Andrzej i p. Szymacha Rafał.

Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 89 firmy Pomocy Drogowej z całego kraju, a na dzień redagowania niniejszego artykułu wpłynęły kolejne kandydatury.

Zapraszamy serdecznie wszystkie firmy z branży do Naszego grona.

Kolejne spotkanie członków stowarzyszenia zaplanowano na jesień 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.