Dane Kontaktowe

  • Telefon :

    +48 603 805 806

  • Adres :

    16-300 Augustów ul.Wypusty 7

  • Godziny pracy :

    Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Dołącz do nas

Jeśli prowadzisz pomoc drogową…
to zapewne spotkałeś się już z wieloma różnymi sytuacjami, z którymi nie zawsze można sobie poradzić samodzielnie.

Celem stowarzyszenia jest:

Obrona i reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej oraz innych podmiotów i organizacji,

Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej,

Oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej,

Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zmniejszania kosztów działalności członków Stowarzyszenia,

Nowości w stowarzyszeniu