Inicjatywa powstania sięga roku 2004. Podczas pierwszego spotkania w Warszawie w marcu 2004r przedstawiono założenia współpracy i podpisano pierwsze porozumienie oraz określono zakres  możliwości technicznych świadczenia usług, w poszczególnych, obecnych na spotkaniu firmach pomocy drogowej. Przez okres sześciu lat właściciele firm pomocy drogowej, podczas cyklicznych spotkań w kolejnych zakładach nabierali doświadczeń  i rozmawiali o przyszłości środowiska pomocy drogowej w Polsce.

W marcu 2010r w Czosnowie odbyło się spotkanie założycielskie firm z branży  i zostało powołane Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa. Inicjatywa kilkunastu osób została zwieńczona, mieliśmy stowarzyszenie.  Założeniem SPPD była integracja środowiska poprzez cykliczne wizyty u kolejnych członków stowarzyszenia. Spotkania odbywały się dwa razy w roku, w  lokalizacjach kolejnych firm członków SPPD. Wizytacje  były motywacją do podejmowania działań ulepszania naszych firm. Podczas wizyt u kolegów z branży i uważnej obserwacji, można było wprowadzić pozytywne zmiany we własnym zakładzie oraz uniknąć takich rzeczy które nam nie pasują. Dużą motywacją były targi branży pomocy drogowej. Nasi członkowie uczestniczyli w wyjazdach do Kassel, Orlando, Florida. Razem chcieliśmy podnosić bezpieczeństwo naszej pracy na drodze, jakość i zakres naszych usług oraz świadomość jak ważną pracę wykonujemy.

Sytuacja na rynku krajowym ukazała pewne nieprawidłowości w zakresie działania systemu usuwania   pojazdów w trybie art.  130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz ograniczenie dostępu do rynku poprzez działania PSP. Kolejnym problematycznym tematem okazał się milczący akcept notorycznego przeładowania samochodów zarejestrowanych jako pomoc drogowa o DMC do 3,5T. Niestety pomimo wielu spotkań i pism, problematyka tematu nadal występuje , a w niektórych rejonach kraju przybiera niepokojące, patologiczne kształty.

Podczas jednego ze spotkań członków SPPD podjęto decyzję o przystąpieniu do niemieckiego stowarzyszenia VBA. W niedługim czasie założenie przynależności stało się faktem.

Obserwacja kolegów z branży na zachodzie Europy i wyciąganie wniosków zaowocowało opracowaniem struktur cenowych pomocy drogowej czyli średnia arytmetyczne stawek cenowych poszczególnych członków stowarzyszenia SPPD. Wcześniej nie było takich opracowań, a podmioty zainteresowane nie miały dostępu do tego typu materiałów.

Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa ma na celu integrację środowiska firm pomocy drogowej, edukację w zakresach bezpieczeństwa pracy oraz aspektów  technicznych i ekonomicznych. Podczas cyklicznych spotkań odbywają się również warsztaty przedstawiające prawidłowe kalkulowanie zasad ekonomii prowadzonej działalności. Kontakty i nawiązane relacje owocują wzajemną współpracą , wspólnym budowaniem  poszarganego wizerunku firmy pomocy drogowej. Przynależność do Stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa powoli staje się wyznacznikiem pewnego standardu i jakości.

Od początku powstania, SPPD jest otwarte na współpracę z wszystkimi firmami pomocy drogowej w Polsce oraz ze stowarzyszeniami i firmami  z zagranicy. Obecnie współpraca z VBA Niemcy , LAS Litwa, Słowacja , Czechy oraz wiele firm pomocy drogowej z całej Europy.